G - İş Makinası Ehliyeti

10.04.2019 17:23

“G” Sınıfı İş Makinası Sürücü Belgesi ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: B1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M tipindeki araçları da sürebilmektedir.G sınıfı iş makinası operatör belgesini alan kursiyerin trafiğe çıkması için aldığı ehliyettir. B ya da diğer ehliyetler varsa G sınıfı almaya gerek olmayıp direkt alınan operatör belgesi ile trafikte ehliyete G olarak işlenir. 

Kullanıldığı araçlar: İş makinesi türündeki motorlu araçlar.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

>>Detaylı Bilgi:

G – İş Makinası Sürücü Belgesi

1- G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.
2- G sınıfı sürücü belgesi alacakların 19 yaşından 1 gün almış olması.
3- G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılı geçicince değişir.
4- Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,
5- 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,
6- Sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,
7- Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
8- Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,
9- Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması  zorunludur.
10- G sınıfı sürücü belgesi ile M sınıfı araçlar kullanılabilir.
11- G sınıfı sürücü adayı önce kullanacağı makina için iş makinası kursundan makinaya ait operatör belgesi alıp ardından G sınıfı için başvurduğundan bu belge ile sadece trafik ve ilkyardımdan sınava girecektir.

Tabim2

Sosyal Medya